Efter 83 dage med krig og rus­si­ske bom­ber: Ukrain­ske tech-virk­som­he­der spin­der guld til hjemlandet

Employees work in the IT cluster Lviv at the Start-up Depot building in the western Ukrainian city of Lviv on May 12, 2022. - The "start-up depot building" in Lviv has a false air of Silicon Valley with its young employees who, computers on their knees, work in deck chairs in the middle of the garden. (Photo by Yuriy Dyachyshyn / AFP)

Der fin­des næp­pe et land, der er vig­ti­ge­re for megen af den softwa­re, vi i Vesten tager for givet, end Ukrai­ne. Lan­det er føde­sted for nog­le af ver­dens stør­ste tech-brands, og der lig­ger ukrainsk kode i man­ge af de apps og pro­gram­mer, vi bru­ger til dag­ligt. Og der er et klart bånd til Sili­con Val­ley i Cali­for­ni­en, hvor man­ge af de stør­ste virk­som­he­der, har out­sour­cet en stor del af det vig­tig­ste inge­ni­ør­ar­bej­de til Ukrai­ne. For måne­der til­ba­ge var fryg­ten for et totalt kol­laps af en af Ukrai­nes vig­tig­ste eks­portva­rer stor. Her snart tre måne­der efter, at rus­ser­ne begynd­te inva­sio­nen af Ukrai­ne er situ­a­tio­nen anderledes. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her