Efter afslø­ring: Muse­ums­chef fjer­ner Jim Lyng­vild fra sin pri­va­te kunstbutik

Muse­ums­chef på Muse­um Sydøst­dan­mark fjer­ner nu Jim Lyng­vild-kun­sten fra hyl­der­ne i sin pri­va­te kunst­biks. Det sker, efter at Fri­heds­bre­vet for nylig kun­ne for­tæl­le, at det iføl­ge eks­per­ter er en pro­ble­ma­tisk dob­bel­trol­le, at muse­ums­che­fen sæl­ger Lyng­vilds kunst i det pri­va­te, når han side­lø­ben­de ind­går mil­li­ondy­re sam­ar­bej­der med Lyng­vild gen­nem sit job som museumschef. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her