Efter afslø­rin­ger: For­svars­mi­ni­ste­ren har bedt Kam­me­rad­vo­ka­ten kule­gra­ve svin­del­sag i Forsvaret

Pressemødet med finansminister Nicolai Wammen (S), fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) hvor SVM-regeringen præsenterer deres finanslovsforslag for 2023 samt Økonomisk Redegørelse i Finansministeriet torsdag den 23. marts 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023)

For­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) har nu bedt om at få kule­gra­vet sagen om en 36-årig chef i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se (FMI), der er poli­ti­an­meldt for at have svind­let for 2,8 mil­li­o­ner kro­ner fra sta­ten. En sag som Fri­heds­bre­vet har afdæk­ket sam­men med TV 2. Et brev fra Tro­els Lund Poul­sen til Rigs­re­vi­sio­nen fra marts, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, viser, at mini­ste­ren har bedt Kam­me­rad­vo­ka­ten om at under­sø­ge den kon­kre­te svindelsag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her