Efter afslø­rin­ger: Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et igang­sæt­ter ekstern under­sø­gel­se af arbejds­mil­jø­et på Ordrupgaard

Fri­heds­bre­vet har den sene­ste tid kun­net for­tæl­le, at der i årti­er har været et pro­ble­ma­tisk arbejds­mil­jø på det stats­li­ge kunst­mu­se­um Ord­rup­gaard. Nu sæt­ter Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et gang i en undersøgelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her