Efter afslø­rin­ger og hård kri­tik: Hospi­tal under­sø­ger tre Novo-betal­te stu­di­er for ure­de­lig forskning

Top­læ­ger ankla­ges for at have ladet sig påvir­ke til at bedri­ve mar­keds­fø­ring og have åben­ly­se inter­es­se­kon­flik­ter i for­hold til Novo Nor­disk i nyt, opsigtsvæk­ken­de stu­die. Kri­tik­ken væl­ter ned over for­sker­ne fra Ama­ger & Hvi­d­ov­re Hospi­tal fra både fag­fæl­ler og poli­ti­ke­re. Fri­heds­bre­vets dæk­ning har nu ført til, at Ama­ger & Hvi­d­ov­re Hospi­tal vil under­sø­ge, om der er tale om ure­de­lig forskning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her