Efter ind­køb af vin for mere end 200.000 skat­te­kro­ner: Fol­ke­tin­get kræ­ver rede­gø­rel­se fra Dansk Folkeparti

Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF), som har siddet på anklagebænken, tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk i den såkaldte Meld og Feld-sag, blev frifundet i Retten på Frederiksberg. Det blev fejret på Christiansborg efterfølgende.

Ledel­sen i Dansk Fol­ke­par­ti skal nu afle­ve­re en rede­gø­rel­se i sagen, hvor den for­hen­væ­ren­de ledel­se i par­ti­et er ble­vet afslø­ret i at bru­ge skat­te­kro­ner på sto­re mæng­der ita­li­ensk vin samt et med­lem­skab af en eks­klu­siv erhvervs­klub i Tivo­li med lukra­ti­ve for­de­le. Det er Fol­ke­tin­gets Admi­ni­stra­tion, som har bedt om en rede­gø­rel­se, oply­ser for­man­den for Fol­ke­tin­get, Søren Gade (V), i en skrift­lig kom­men­tar til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her