Efter mørklæg­ning af kræn­kel­ses­sa­ger: Ven­stre-mini­ster beskyl­des for at svig­te sit ansvar

kirkeminister Louise Schack Elholm (V) under samråd. Folketingets Kirkeudvalg har indkaldt kirkeminister Louise Schack Elholm (V) i samråd om lovligheden af at afskaffe en række helligdage, herunder store bededag, på Christiansborg, onsdag den 1. februar 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023)

Fri­heds­bre­vet har afslø­ret nye for­hold om den offent­ligt kend­te, skan­da­li­se­ren­de sog­ne­præst Flem­m­ing Pless. Oplys­nin­ger­ne har været mørklagt i Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et, som ikke vil stil­le op til inter­view. Nu kri­ti­se­res mini­ste­ren på områ­det, Lou­i­se Scha­ck Elholm (V), i stær­ke vendinger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her