Efter seks shows: Rege­rin­gens char­me­tur ind­bød til ærlig sam­ta­le, men blev en tåkrum­men­de gen­ta­gel­se af tom politikersnak

Rege­rin­gens lands­dæk­ken­de char­meof­fen­siv er slut. Seks shows i seks byer, hvor sam­ta­len om frem­ti­dens Dan­mark aldrig for alvor fik luft under vin­ger­ne. Det var en under­væl­den­de og tåkrum­men­de affæ­re til en pris, som kun par­ti­er­ne selv ken­der, og som, Jakob Elle­mann-Jen­sen slog fast på turens sid­ste stop, ikke kom­mer dan­sker­ne ved. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her