Eks-fol­ke­tings­med­lem­mer har sær­ligt adgangs­kort til Chri­sti­ans­borg: “Gør tid­li­ge­re poli­ti­ke­re sær­ligt vær­di­ful­de for lobbybureauerne”

Når fol­ke­tings­med­lem­mer stop­per i poli­tik, kan de få et såkaldt gråt adgangs­kort, der giver dem fri adgang til Chri­sti­ans­borg. Det giver iføl­ge en ræk­ke eks­per­ter de tid­li­ge­re MF’ere en for­del, der både er pro­ble­ma­tisk for demo­kra­ti­et og lob­by­bran­chen. For den sær­li­ge adgang gæl­der også, hvis de tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem­mer har fået nye jobs som lobbyister. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her