Eks­mi­ni­ster lob­by­e­de for rus­sisk gas­led­ning med Putins ven

Det var magt­på­lig­gen­de for direk­tø­ren for den rus­si­ske gas­led­ning Nord Stream, Mat­t­hi­as War­nig, der har tæt­te for­bin­del­ser til Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Putin, at pres­se Dan­mark til at frem­skyn­de beslut­nings­pro­ces­sen for gas­led­nin­gen – Nord Stream 2 – der skul­le løbe gen­nem dansk far­vand på vej­en fra Rusland til Tyskland … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her