Eks­mi­ni­ster lob­by­e­de for rus­sisk gas­led­ning med Putins ven

Det var magt­på­lig­gen­de for direk­tø­ren for den rus­si­ske gas­led­ning Nord Stream, Mat­t­hi­as War­nig, der har tæt­te for­bin­del­ser til Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Putin, at pres­se Dan­mark til at frem­skyn­de beslut­nings­pro­ces­sen for gas­led­nin­gen – Nord Stream 2 – der skul­le løbe gen­nem dansk far­vand på vej­en fra Rusland til Tyskland … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.