Eks­pert: Kvin­de­fængs­let byg­ger på tyndt grundlag

Den mil­li­ondy­re beslut­ning om at opret­te et dansk kvin­de­fængsel byg­ger på en under­sø­gel­se fra Kri­mi­nal­forsor­gen selv. Nu møder under­sø­gel­sen, og måden den er ble­vet brugt på, hård kritik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.