Eks­pert rev­ser mil­jøord­fø­rers hyl­dest til bio­di­ver­si­te­ten: “Det er ube­skri­ve­ligt dumt”

Jacob Jensen (V) efter åbent samråd i transportudvalget, hvor transportministeren og miljøministeren er i samråd om Lynetteholmen og i den forbindelse tildeles en 'næse', Christiansborg, torsdag den 12. maj 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Ven­stres mil­jøord­fø­rer, Jacob Jen­sen, er hav­net i et stormvejr, efter han i går del­te et bil­le­de på Face­book, hvor han, omrin­get af pink og lil­la lupi­ner, hyl­der hjem­stav­nens “bio­di­ver­si­tet”. Lupi­ner er nem­lig en såkaldt inva­siv art og er der­for dår­ligt nyt for natu­rens bio­di­ver­si­tet. Iføl­ge Mor­ten D.D. Han­sen, bio­log og muse­ums­in­spek­tør ved Natur­hi­sto­risk Muse­um, er Jacob Jen­sens opslag “over the top nol­ler” og “ube­skri­ve­ligt dumt”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.