Eks­per­ter: Lars Løk­ke har vild­ledt Fol­ke­tin­get i Prehn-sagen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til doorstep efter lanceringen af Ukraine-fonden på Marienborg i Kongens Lyngby, onsdag den 15. marts 2023. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om at oprette en Ukrainefond, som skal sikre en fortsat stærk dansk støtte til Ukraine.. (Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix)

Uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) har vild­ledt Fol­ke­tin­get i sagen om tid­li­ge­re udvik­lings­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hns skat­tey­der­be­tal­te mid­dag på restau­rant Undi­ci i Køben­havn, hvor soci­al­de­mo­kra­ten fort­sat næg­ter at for­tæl­le, hvem han spi­ste med. Sådan lyder den kla­re vur­de­ring fra to eks­per­ter, efter Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et en lang ræk­ke svar fra myn­dig­he­der­ne i den spe­ge­de sag. Fol­ke­tings­po­li­ti­ker kræ­ver nu nyt svar i sagen for i frem­ti­den at “und­gå enhver mistan­ke om kor­rup­tion og nepotisme”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her