Eks­per­ter sky­der til­ba­ge på Frie Grøn­nes kri­tik af dår­li­ge menings­må­lin­ger: “En ken­de for desperat”

Sikandar Siddique (FG) ankommer til DR's partilederdebat om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet på Krigsmuseet i København, onsdag den 11. maj 2022. Danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Hvis der var øje­blik­ke af tvivl og mis­mod, lod Frie Grøn­nes par­ti­le­der Sikan­dar Sid­dique det aldrig skin­ne igen­nem under valg­kam­pen. Tvær­ti­mod gen­tog han igen og igen, at han var “fuld­stæn­dig over­be­vist” om, at par­ti­et så “abso­lut” vil­le bra­ge ind i Fol­ke­tin­get. Ikke engang de dystre menings­må­lin­ger, der fra start til slut send­te Frie Grøn­ne langt under spær­re­græn­sen, kun­ne få par­ti­le­de­ren til at ryste på hån­den. Målin­ger­ne tro­e­de han nem­lig ikke på. Men menings­må­lin­ger­ne tog ikke fejl. De ram­te tvær­tom ret præ­cist, lyder kon­klu­sio­nen fra fle­re eks­per­ter, der nu sky­der til­ba­ge på Frie Grøn­nes ved­hol­den­de kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her