El Plásti­co er dansk fod­bolds nye topkamp

De dan­ske Super­liga-spil­le­re kan ikke lide at spil­le på kunst­græs. Men måske er pla­stik vej­en til guld, for de to ene­ste klub­ber, der spil­ler på det under­lag i den bed­ste dan­ske fod­bol­dræk­ke, FC Nord­s­jæl­land og Sil­ke­borg IF, har ind­ta­get hen­holds­vis før­ste- og anden­plad­sen i den nye sæson. Fri Spark spør­ger i den­ne udga­ve Spil­ler­for­e­nin­gen, der står bag den årli­ge kåring af Dan­marks bed­ste sta­dionba­ne, om baner­ne ikke bør ens­ret­tes, lige­som FCN for­hol­der sig til at læg­ge navn til Dan­marks dår­lig­ste bane fire år i træk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.