El Plásti­co er dansk fod­bolds nye topkamp

De dan­ske Super­liga-spil­le­re kan ikke lide at spil­le på kunst­græs. Men måske er pla­stik vej­en til guld, for de to ene­ste klub­ber, der spil­ler på det under­lag i den bed­ste dan­ske fod­bol­dræk­ke, FC Nord­s­jæl­land og Sil­ke­borg IF, har ind­ta­get hen­holds­vis før­ste- og anden­plad­sen i den nye sæson. Fri Spark spør­ger i den­ne udga­ve Spil­ler­for­e­nin­gen, der står bag den årli­ge kåring af Dan­marks bed­ste sta­dionba­ne, om baner­ne ikke bør ens­ret­tes, lige­som FCN for­hol­der sig til at læg­ge navn til Dan­marks dår­lig­ste bane fire år i træk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her