Ellemann tordner mod regeringen, men er posterboy på Mette Frederiksens Instagram

Ven­stre har de sen­este uger kørt hårdt på med kri­tik af regerin­gens hånd­ter­ing af minksagen og de slet­tede sms’er. Både i medierne og på de sociale medi­er har flere af par­ti­ets folket­ingsmedlem­mer tak­t­fast skudt med skarpt og blandt andet beskyldt regerin­gen for bev­idst at give offent­lighe­den “usande og mis­visende oplysninger” og for at holde befolknin­gen “for nar”. Også par­ti­ets for­mand Jakob Elle­mann-Jensen har været ude med kras kri­tik. Han men­er, at Mette Fred­erik­sen ved flere lej­lighed­er har haft et “lem­fældigt forhold til sand­he­den”, og på direk­te tv har han ladet danskerne vide, at han “ikke stol­er på Dan­marks statsmin­is­ter.” Nu er de to så taget på tur sam­men til Ghana for at besøge de danske udsendte, hvilket Mette Fred­erik­sen ikke har været sen til at udnytte på sin Insta­gram. Her har statsmin­is­teren lagt et billede op af hende og Ven­stres for­mand, hvor hun bruger opslaget til fremhæve samar­be­jde og fæl­lesskab på Christiansborg. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.