En sjæl­den fugl fly­ver fra Nordengland

Ugens Fri Spark hand­ler om Pre­mi­er Leagu­es nu ikke læn­ge­re længst sid­den­de mana­ger og om, hvor­for nog­le klub­ber, for eksem­pel Man­che­ster Uni­ted, fyrer fle­re træ­ne­re end andre klub­ber, eksem­pel­vis Liver­pool. Ende­lig for­hol­der DBU sig til banens til­stand i Parken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her