En sjæl­den fugl fly­ver fra Nordengland

Ugens Fri Spark hand­ler om Pre­mi­er Leagu­es nu ikke læn­ge­re længst sid­den­de mana­ger og om, hvor­for nog­le klub­ber, for eksem­pel Man­che­ster Uni­ted, fyrer fle­re træ­ne­re end andre klub­ber, eksem­pel­vis Liver­pool. Ende­lig for­hol­der DBU sig til banens til­stand i Parken. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.