Ver­den af vilje

EVENEPOEL Remco: UCI Road cycling, Rad, Radsport, Strasse World Championships 2022 EVENEPOEL Remco BEL Belgium Querformat - quer - horizontal - Landscape - Event/Veranstaltung: UCI Road Cycling World Championships 2022 - Category/Kategorie: Cycling - Road Cycling World Championships - Elite Men - Location/Ort: Australia - Start: Helensburgh - Finish: Wollongong - Discipline: Road Race RR - Distance: 266, 9 km - Date/Datum: 25.09.2022 Sunday Day 7 - *** EVENEPOEL Remco UCI Road Cycling World Championships 2022 EVENEPOEL Remco BEL Belgium landscape horizontal Landscape Event Event UCI Road Cycling World Championships 2022 Category Category Cycling Road Cycling World Championships Elite Men Location Australia Start Helensburgh Finish Wollongong Discipline Road Race RR Distance 266, 9 km Date Date 25 09 2022 Sunday Day 7

I dag på rund­stræk­nin­gen i Wol­longong sat­te Eve­nepo­el sit før­ste angreb ind med 75 kilo­me­ter til mål og slap fri med en min­dre grup­pe. Med 40 kilo­me­ter til mål slog han til igen og den­ne gang kun i føl­ge­skab med en enkelt ryt­ter. Det­te var han hel­ler ikke til­freds med. Med 25 kilo­me­ter til mål acce­le­re­re­de han end­nu en gang og sie­de sin sid­ste føl­ge­s­vend fra. Som han har gjort det til sit vare­mær­ke, kør­te han væk ale­ne. Jeg har set ham gøre det fle­re gan­ge nu, og det min­der mig om mestre­nes mester Fau­sto Cop­pi, som var un uomo solo a com­man­do (en mand ale­ne i angreb). At angri­be langt fra mål, at vin­de med så klar en mar­gin, er et efter­stræbt ide­al i cykel­spor­ten. Det skyl­des, at det er et sym­bol på at bære ensomheden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her