Ener­gi­sel­skab ejet af rus­sisk oligark blev støt­tet med mil­li­o­ner af dan­ske skat­te­kro­ner for kun tre måne­der siden

Den rus­si­ske oligark Mik­hail Frid­man, en af Ruslands rige­ste mænd og angi­ve­ligt med tæt­te bånd til præ­si­dent Vla­di­mir Putins inder­kreds, har i åre­vis været en kon­tro­ver­si­el figur. Alli­ge­vel blev et sel­skab, som oligar­ken via sit inve­ste­rings­sel­skab er invol­ve­ret i, så sent som i decem­ber 2021 støt­tet med mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner i for­bin­del­se med et kli­mapro­jekt i Danmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her