Ener­gi­sel­skab ejet af rus­sisk oligark blev støt­tet med mil­li­o­ner af dan­ske skat­te­kro­ner for kun tre måne­der siden

Den rus­si­ske oligark Mik­hail Frid­man, en af Ruslands rige­ste mænd og angi­ve­ligt med tæt­te bånd til præ­si­dent Vla­di­mir Putins inder­kreds, har i åre­vis været en kon­tro­ver­si­el figur. Alli­ge­vel blev et sel­skab, som oligar­ken via sit inve­ste­rings­sel­skab er invol­ve­ret i, så sent som i decem­ber 2021 støt­tet med mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner i for­bin­del­se med et kli­mapro­jekt i Danmark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.