Engelsk fod­bolds nye rol­lemo­del er 17 år

Jake Dani­els har ind­til vide­re spil­let blot 10 minut­ter i Cham­pions­hip, den næst­bed­ste engel­ske fod­bol­dræk­ke, og alli­ge­vel er han ble­vet hyl­det som bri­tisk fod­bolds nye rol­lemo­del. Hvor­for? Den 17-åri­ge Bla­ck­pool FC-angri­ber for­tal­te i den for­gang­ne uge, at han er homo­seksu­el, og det er før­ste gang siden 1990, at en aktiv pro­fes­sio­nel engelsk fod­bold­spil­ler gør det. Fri Spark sam­men­fat­ter sagen, der selvsagt ikke bur­de være en sag, inden vi var­mer op til sid­ste omgang af VM-kva­li­fi­ka­tio­nen og run­der af med en kåring. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.