Erling fra Jæren sky­der Pre­mi­er League i sænk

Fri Spark kan ikke læn­ge­re kom­me uden om Gry Mari­ta og Alf-Inges yng­ste: Erling Braut Haa­land fra lavlan­det i det syd­ve­st­li­ge Nor­ge er ved at mani­feste­re sig som en af fod­bold­hi­sto­ri­ens stør­ste målsco­re­re. Fri Spark har talt med to kron­vid­ner til fæno­me­nets udvik­ling, og af grun­de, der for­hå­bent­ligt giver mening for andre end Fri Spark, run­der vi både nor­ske nav­ne­sta­ti­stik­ker, Fjo­dor Dosto­jevskij og heden­gan­gen norsk sigøjnerrock. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her