Erling fra Jæren sky­der Pre­mi­er League i sænk

Fri Spark kan ikke læn­ge­re kom­me uden om Gry Mari­ta og Alf-Inges yng­ste: Erling Braut Haa­land fra lavlan­det i det syd­ve­st­li­ge Nor­ge er ved at mani­feste­re sig som en af fod­bold­hi­sto­ri­ens stør­ste målsco­re­re. Fri Spark har talt med to kron­vid­ner til fæno­me­nets udvik­ling, og af grun­de, der for­hå­bent­ligt giver mening for andre end Fri Spark, run­der vi både nor­ske nav­ne­sta­ti­stik­ker, Fjo­dor Dosto­jevskij og heden­gan­gen norsk sigøjnerrock. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.