Et regi­meskif­te: Inf­la­tio­nen er nået til Japan

Japans øko­no­mi blev i 1980’erne set som et for­bil­le­de. Suc­ces­ful­de virk­som­he­der som Sony og Toy­o­ta sprøjte­de nye og attrak­ti­ve pro­duk­ter ud, der ero­bre­de ver­den. Men det vend­te alt sam­men i begyn­del­sen af 1990’erne, hvor Japans øko­no­mi faldt sam­men – frem­gan­gen blev for­vand­let til lav vækst og fal­den­de pri­ser. Det er et godt eksem­pel på, at suc­ce­sen for øko­no­mi­ske model­ler kan være flygtig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her