Fami­lie­med­lem­mer blev i åre­vis ansat i Dansk Fol­ke­par­ti: Mes­ser­s­ch­midt vil gøre op med “nepo­ti­stisk kultur”

Spørgetime med statsministeren på Christiansborg. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

I Dansk Fol­ke­par­ti har de ikke blot været gla­de for sto­re mæng­der rød­vin og eks­klu­si­ve arran­ge­men­ter i Tivo­li på skat­te­bor­ger­nes reg­ning. En ræk­ke frem­træ­den­de poli­ti­ke­re og med­ar­bej­de­res nære fami­lie­med­lem­mer er gen­nem åre­ne også ble­vet afløn­net af par­ti­et. DF-for­mand Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt siger til Fri­heds­bre­vet, at han har gjort op med den man­ge­åri­ge tra­di­tion med at ansæt­te fami­lie­med­lem­mer, efter han blev formand. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her