Fat­ti­ge kom­mu­ner fyre­de sosu’er og lod ukr­ud­tet gro for at spa­re pen­ge – men brug­te fle­re hund­re­de tusin­de kro­ner på roy­a­le besøg

To af lan­dets abso­lut fat­tig­ste kom­mu­ner brug­te knap 700.000 kro­ner på at få besøg af Kon­ge­hu­set, mens de i den grad måt­te liv­rem­men ved at lan­ce­re sto­re bespa­rel­ser, viser Fri­heds­bre­vets research. Bespa­rel­ser­ne ram­te både kom­mu­nalt ansat­te, sko­ler og idræts­klub­ber samt loka­le poli­ti­ke­res løn. Spild af pen­ge, lyder bredsi­den fra kritikere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her