FE-chef fik grønt lys til at hjælpe uden­land­sk spi­ont­jen­este – anholdt da han kom hjem

Da den nu fængslede chef for Forsvarets Efter­ret­ningst­jen­este (FE), Lars Find­sen, land­ede i Køben­havns Lufthavn om mor­ge­nen den 8. decem­ber, blev han mødt af en hær af bet­jente klar til at anholde ham. Inden anhold­elsen havde Lars Find­sen været i Nord­make­donien på veg­ne af Gene­va Cen­tre for Secu­ri­ty Gov­er­nance (DCAF) for blandt andet at hjælpe lan­dets sikker­heds- og efter­ret­ningst­jen­este, opl­yser den schweiziske organ­i­sa­tion til Fri­heds­brevet. Lars Find­sens arbe­jde og rejse til Balkan var ifølge en række kilder, som Fri­heds­brevet har talt med, afstemt med Forsvarsmin­is­teri­et, der ikke ønsker at kom­mentere sagen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.