Finans­mi­ni­ste­ri­et slår fast: Ukrai­ne-fon­den er ikke en fond

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til doorstep efter lanceringen af Ukraine-fonden på Marienborg i Kongens Lyngby, onsdag den 15. marts 2023. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om at oprette en Ukrainefond, som skal sikre en fortsat stærk dansk støtte til Ukraine.. (Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix)

Det var med alvors miner og kor­slag­te arme, at rege­rin­gen og et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get for nylig kun­ne præ­sen­te­re den såkald­te “Ukrai­ne­fond” med en ram­me på hele syv mil­li­ar­der kro­ner. Med opret­tel­sen af en fond gør par­ti­er­ne afta­len om øko­no­misk støt­te til Ukrai­ne mere bin­den­de, end den ellers vil­le have været, har udlæg­nin­gen siden lydt i fle­re medi­er. Men Ukrai­ne­fon­den er slet ikke en fond, lyder det nu fra Finans­mi­ni­ste­ri­et i et svar til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her