Flan­dern Rundt: Bel­gisk hybris, bro­sten og regn

I mor­gen køres et af årets vig­tig­ste, hår­de­ste og mest pre­sti­ge­ful­de cykel­løb, når de 18 flam­ske bro­stens­be­klæd­te hel­lin­ge skal over­vin­des i monu­men­tet Flan­dern Rundt. For cykel­ken­de­re er Flan­dern Rundt betrag­tet som et deci­de­ret høj­de­punkt i sæso­nen, og alt, hvad der ido­li­se­res i for­års­klas­si­ker­ne af barsk­hed og ved­hol­den­hed, kom­mer til udtryk i løbet af de svim­len­de 275 kilo­me­ter. Her udfol­der der sig et udskil­nings­løb, hvor styrt og træt­hed sor­te­rer de sva­ge fra, og i løbets fina­le skal favo­rit­ter­ne udfor­dre hin­an­den på de legen­da­ri­ske pave­er som Kana­ri­en­berg, Paters­berg og Kop­pen­berg. End­nu engang er Wout van Aert sam­men med sin ærke­ri­val Mat­hieu van der Poel i hoved­rol­ler­ne, og deres stør­ste udfor­drer gen­nem hele for­års­sæ­so­nen er Kas­per Asgreen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her