Flem­m­ing Rose om kor­ank­ri­sen: “Lars Løk­ke skøjter fra det ene argu­ment til det andet”

Che­fre­dak­tør her på Fri­heds­bre­vet og hoved­per­son i Muham­med­kri­sen og for­fat­ter til fle­re bøger om den­ne, Flem­m­ing Rose, giver her et inter­view om, hvad han tæn­ker om den højak­tu­el­le kor­ank­ri­se. Han mener, at der er god grund til at være bekym­ret, og at tiden ikke er på Vestens side. Og så er han kri­tisk over for uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens ver­ba­le hånd­te­ring af situationen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her