Folk er ikke så dum­me, som du tror

Gen­nem de sene­ste 2.500 år har eks­per­ter af enhver slags og uan­set deres poli­ti­ske stå­sted været eni­ge om, at men­ne­sker er let­te at mani­p­u­le­re; at vi kan hjer­ne­va­skes og over­be­vi­ses om de mest van­vit­ti­ge påstan­de: at jor­den er flad, at Hil­lary Clin­ton var ansvar­lig for en pædo­fil­ring sty­ret fra en pizza­bar i Was­hin­g­ton, at jøder 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.