Fol­ke­tin­get er fire gan­ge gået ind i poli­ti­ke­res mails: Advo­kat og pro­fes­sor kal­der det dybt pin­ligt, straf­bart og mulig­vis i strid med grundloven

Fol­ke­tin­gets Admi­ni­stra­tion har tid­li­ge­re fået kri­tik og und­skyldt for at have til­gå­et fol­ke­valg­tes mails i et kon­kret til­fæl­de. Nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re, at admi­ni­stra­tio­nen har været inde i ansat­tes og fol­ke­valg­tes mail-ind­bak­ker yder­li­ge­re tre gan­ge i løbet af de sene­ste fire år. Poli­ti­et bør nu gå ind i sagen, mener en it-advo­kat, der kal­der det “dybt pinligt”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her