For to måne­der siden vil­le Dan­marks nye kli­ma­mi­ni­ster sæl­ge ud af Ørsted – i dag har han ingen kommentarer

Ministeroverdragelse i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Dan Jørgensen overdrager til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard torsdag den 15. december 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Man har et stand­punkt, til man tager er nyt. For to måne­der siden argu­men­te­re­de den man­ge­åri­ge top­lob­byist Lars Aagaard – midt under valg­kam­pen – for, at det stats­li­ge ejer­skab af Ørsteds havvind­møl­le­for­ret­ning skul­le afhæn­des. Det var helt og alde­les for­kert og dumt, når par­ti­er som Soci­al­de­mo­kra­ti­et argu­men­te­re­de for, at Ørsteds vind­møl­le­for­ret­ning var kri­tisk infra­struk­tur, som ikke skul­le på uden­land­ske hæn­der. “Den type pro­tek­tio­nis­me vil ska­de Ørsted og den grøn­ne omstil­ling helt enormt,” argu­men­te­re­de Lars Aagaard, der i 12 år har været top­chef i lob­byvirk­som­he­den Dansk Ener­gi, i et ind­læg i Ber­ling­s­ke. Ons­dag blev Lars Aagaard ny klima‑, energi‑, og for­sy­nings­mi­ni­ster. Mini­ster­ud­ga­ven af Lars Aagaard har ikke sam­me lyst til at tale om salg af Ørsted, som lob­by-Lars Aagaard hav­de. “Det har jeg ingen kom­men­ta­rer til i dag,” lød det kort­fat­te­de svar fra Lars Aagaard, der er hen­tet ind som mini­ster af Mode­ra­ter­nes leder, Lars Løk­ke Ras­mu­sen, ved ons­da­gens ministeroverdragelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her