For­æl­de­de dan­ske mis­si­ler er alli­ge­vel hav­net i Ukraine

Selv­om en ræk­ke dan­ske Stin­ger-mis­si­ler blev vur­de­ret til at være for gam­le til at sen­de til Ukrai­ne, er dan­ske mis­si­ler af selv­sam­me type og årgang nu hav­net net­op der. Det afslø­rer bil­le­der fra den let­ti­ske og ukrain­ske for­svars­mi­ni­ster på Twit­ter. Til­ba­ge i 2017 køb­te Let­land et par­ti af mis­si­ler­ne fra Dan­mark, og det er præ­cis de mis­si­ler, der er hav­net i Ukrai­ne, bekræf­ter det let­ti­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um i et svar til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her