For­æl­de­de dan­ske mis­si­ler er alli­ge­vel hav­net i Ukraine

Selv­om en ræk­ke dan­ske Stin­ger-mis­si­ler blev vur­de­ret til at være for gam­le til at sen­de til Ukrai­ne, er dan­ske mis­si­ler af selv­sam­me type og årgang nu hav­net net­op der. Det afslø­rer bil­le­der fra den let­ti­ske og ukrain­ske for­svars­mi­ni­ster på Twit­ter. Til­ba­ge i 2017 køb­te Let­land et par­ti af mis­si­ler­ne fra Dan­mark, og det er præ­cis de mis­si­ler, der er hav­net i Ukrai­ne, bekræf­ter det let­ti­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um i et svar til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.