For­fat­ter udstil­ler lit­te­ra­tur­mil­jø­et: “Det er kar­ri­e­re­mæs­sigt selvmord”

For­fat­te­ren Jacob Skyg­geb­jerg udgi­ver i dag sin nye­ste roman Inder­kred­sen, der gør grin med det dan­ske anmel­der­kor­ps. Selv er han sur på snob­be­de anmel­de­re, og han føler sig mis­for­stå­et og ser sig som en out­si­der. “De accep­te­rer ikke det, jeg skri­ver, som lit­te­ra­tur,” siger Skyg­geb­jerg, der mener, at det er på tide at udstil­le ind­spist­he­den og hykleriet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.