For­fat­ter udstil­ler lit­te­ra­tur­mil­jø­et: “Det er kar­ri­e­re­mæs­sigt selvmord”

For­fat­te­ren Jacob Skyg­geb­jerg udgi­ver i dag sin nye­ste roman Inder­kred­sen, der gør grin med det dan­ske anmel­der­kor­ps. Selv er han sur på snob­be­de anmel­de­re, og han føler sig mis­for­stå­et og ser sig som en out­si­der. “De accep­te­rer ikke det, jeg skri­ver, som lit­te­ra­tur,” siger Skyg­geb­jerg, der mener, at det er på tide at udstil­le ind­spist­he­den og hykleriet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her