For­mand for S‑pengeklub tje­ner kas­sen på at smø­re regeringen

For­man­den for Soci­al­de­mo­kra­tiets pen­ge­klub, Jens Kra­mer Mik­kel­sen, har tjent næsten en halv mil­li­on skat­te­kro­ner på at lob­bye for, at den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­ring kan gøre Hvi­d­ov­re Kom­mu­nes drøm om pre­sti­ge­pro­jek­tet Hol­me­ne til vir­ke­lig­hed. S‑koryfæet med de gode for­bin­del­ser til rege­ring­s­top­pen er ble­vet hyret af kom­mu­nen, som den soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster, Hel­le Adel­borg, står i spid­sen for. Hun har det sto­re anlægs­pro­jekt højt på sin dags­or­den.  Jens Kra­mer Mik­kel­sen har ind­kas­se­ret de man­ge skat­te­kro­ner på, hvad der sva­rer til lidt over fire-ugers arbejde. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her