For­mand for S‑pengeklub tje­ner kas­sen på at smø­re regeringen

For­man­den for Soci­al­de­mo­kra­tiets pen­ge­klub, Jens Kra­mer Mik­kel­sen, har tjent næsten en halv mil­li­on skat­te­kro­ner på at lob­bye for, at den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­ring kan gøre Hvi­d­ov­re Kom­mu­nes drøm om pre­sti­ge­pro­jek­tet Hol­me­ne til vir­ke­lig­hed. S‑koryfæet med de gode for­bin­del­ser til rege­ring­s­top­pen er ble­vet hyret af kom­mu­nen, som den soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster, Hel­le Adel­borg, står i spid­sen for. Hun har det sto­re anlægs­pro­jekt højt på sin dags­or­den.  Jens Kra­mer Mik­kel­sen har ind­kas­se­ret de man­ge skat­te­kro­ner på, hvad der sva­rer til lidt over fire-ugers arbejde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.