For­stan­der til­talt for vold mod udsat­te kostskolebørn

Efter fle­re måne­ders efter­forsk­ning har ankla­ge­myn­dig­he­den valgt at til­ta­le den tid­li­ge­re for­stan­der på Hav­re­går­den Kostsko­le, Mor­ten Ulrik Jør­gen­sen, for fle­re til­fæl­de af vold. Blandt andet for fle­re gan­ge at rive to ele­ver ud ad sen­gen, for at stik­ke en nøg­le i rib­be­ne­ne på den ene af dem og for at have tvun­get den sam­me elev til at gå i under­buk­ser og t‑shirt om vinteren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her