For­stan­der til­talt for vold mod udsat­te kostskolebørn

Efter fle­re måne­ders efter­forsk­ning har ankla­ge­myn­dig­he­den valgt at til­ta­le den tid­li­ge­re for­stan­der på Hav­re­går­den Kostsko­le, Mor­ten Ulrik Jør­gen­sen, for fle­re til­fæl­de af vold. Blandt andet for fle­re gan­ge at rive to ele­ver ud ad sen­gen, for at stik­ke en nøg­le i rib­be­ne­ne på den ene af dem og for at have tvun­get den sam­me elev til at gå i under­buk­ser og t‑shirt om vinteren. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.