Forsvaret bruger formodet våbensmugler til Mali-mission

Det ukrainske fly­sel­skab ZetAvia blev sid­ste år anklaget af ekspert­er under FN’s sikker­hed­sråd for at have brudt våben­em­bar­goen til Libyen ved at smu­gle mil­itært udstyr herun­der mil­itærhe­likoptere til det uro­plagede land i 2019. Det har dog ikke afholdt det danske forsvar fra at benytte ZetAvia i starten af jan­u­ar til at trans­portere gods til Mali, hvor danske trop­per det næste år skal sikre lokalbe­folknin­gen mod ter­ror­grup­per. Det kan Fri­heds­brevet afs­løre på bag­grund af radarob­ser­va­tion­er af det ukrainske fly­sel­skab, der vis­er, at der er fore­taget mindst tre ture fra Fly­ves­ta­tion Karup til Mali i januar. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.