For­sva­ret bru­ger for­modet våbens­mug­ler til Mali-mission

Det ukrain­ske fly­sel­skab ZetAvia blev sid­ste år ankla­get af eks­per­ter under FN’s sik­ker­heds­råd for at have brudt våbe­nem­b­ar­go­en til Liby­en ved at smug­le mili­tært udstyr her­un­der mili­tær­he­li­kop­te­re til det uro­p­la­ge­de land i 2019. Det har dog ikke afholdt det dan­ske for­svar fra at benyt­te ZetAvia i star­ten af janu­ar til at trans­por­te­re gods til Mali, hvor dan­ske trop­per det næste år skal sik­re lokal­be­folk­nin­gen mod ter­r­or­grup­per. Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re på bag­grund af rada­rob­ser­va­tio­ner af det ukrain­ske fly­sel­skab, der viser, at der er fore­ta­get mindst tre ture fra Fly­ve­sta­tion Karup til Mali i januar. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.