Fortrolige papirer afslører: Mæglerkonge forsøgte at få staten til at dække løn til K‑kandidat og familiemedlem i svindelsag

Det skan­da­le­om­bruste par Peter Norvig og Hanne Nør­ris­gaard, der i beg­y­n­delsen af 00’erne var på top­pen af den danske ejen­domsmæ­gler­scene, er tiltalt for svin­del i mil­lion­klassen med offentlige midler. Par­ret forsøgte at få statskassen til at dække løn­nen på flere medar­be­jdere i mæglervirk­somhe­den B2B Prop­er­ty, som ifølge Anklage­myn­dighe­den slet ikke var berettiget til at få lønkom­pen­sa­tion fra coronahjælpepakkerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.