Fra CEPOS til Sola­ris: Libe­ra­lis­me og sci­en­ce-fiction på tapetet

Jeg sad øverst oppe på Land­gre­ven 3 midt i Køben­havn K, i hjer­tet af den libe­ra­le tæn­ket­ank CEPOS’ hoved­sæ­de; neon­ly­set skin­ne­de ned i hove­d­et på os, en stor flok sto­le var stil­let op, kraf­ti­ge salt­stæn­ger var gav­mildt drys­set ned i skå­le – og ude på side­linj­en stod dagens hoved­per­son, Alex Ahrendt­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti, der net­op efter en stres­skri­se var vendt til­ba­ge til Fol­ke­tin­get, og som til­med nu hav­de begå­et en bog om den heden­gang­ne legen­de, lager­for­val­ter Peter Rin­dal (1923–2009), man­den fra fol­ke­dy­bet, der i 60’erne var ble­vet til en regu­lær ‑isme: Rin­da­lis­me. Bogen hed­der Rin­dal. Kam­pen mod kul­tu­re­li­ten og vel­færds­sta­ten og er udkom­met på for­la­get Grøn­nin­gen 1. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her