Fra døds­mod­ne Ber­til til klo­ge Kant

Her i Fri Kri­tik skal vi ful­de af ydmyg­hed for­sø­ge at leve op til Kants for­dring. Det gør vi nu ved at gå vide­re til for­fat­te­ren Simon Holm Peder­sens barok­ke og sjove roman Døds­mo­den (Gyl­den­dal); ved der­fra at spur­te vide­re til Inge­borg Bach­manns novel­ler i Det tre­div­te år (Sisy­s­fos), ved at strej­fe Samu­el Beck­etts ung­dom­se­s­say Proust (Mul­ti­vers), og ved til slut at annon­ce­re, hvad der skal ske næste gang. Det sid­ste kræ­ver måske ikke umid­del­bart den helt sto­re tan­ke­ind­sats, men lad os nu se, om ikke vi kan tvin­ge en lil­le for­krøblet tan­ke frem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her