Fra et hjem med en fod­bold­ba­ne i kælderen

Desvær­re, det kan vi ikke – dren­ge­ne spil­ler Cham­pions League den dag. Emil, Oscar og Anders Højlunds for­æl­dre er med tre fod­bold­spil­len­de dren­ge vant til en boo­k­et kampka­len­der – en ons­dag for et par uger siden kul­mi­ne­re­de det, da alle tre søn­ner blev sendt på banen i de ypper­ste euro­pæ­i­ske klubturneringer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her