Fra­væ­ren­de, usyn­lig og på ferie: Her er histo­ri­en om Hen­rik Qvortrups lynkar­ri­e­re som che­fre­dak­tør på Ekstra Bladet

Ni måne­der. Så kort tid vare­de Hen­rik Qvortrups ansæt­tel­se som ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Ekstra Bla­det. Iføl­ge den admi­ni­stre­ren­de direk­tør for JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, har Hen­rik Qvortrup for­ladt sin stil­ling, for­di han hel­le­re vil kon­cen­tre­re sig om jour­na­li­stik end om ledel­se. Kil­der med ind­gå­en­de viden om Hen­rik Qvortrups tid på Ekstra Bla­det har dog en anden udlæg­ning: Hen­rik Qvortrup blev fyret. Han var en fra­væ­ren­de chef, lyder det. Og går man Qvortrups CV efter i søm­me­ne, vil man hur­tigt bemær­ke, at han i udtalt grad er en mand, som ikke er begej­stret for ledel­se. Der­for undrer fle­re kil­der sig over, at han over­ho­ve­det fik job­bet i før­ste omgang. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her