Fri Finans uge 46: Dom­me­dags­pro­fe­ter­nes dødsrige

For bare 50.000 kro­ner kan du uddan­ne dig som clair­voy­ant. Med i pri­sen føl­ger også frugt og grønt. Du kan selv­føl­ge­lig også bru­ge fem år på CBS, Køben­havns Uni­ver­si­tet eller Aar­hus Uni­ver­si­tet og uddan­ne dig til øko­nom, hvis du vil lære at spå om frem­ti­den. At spå er nem­lig lige præ­cis det, der nog­le gan­ge sker, når ellers velud­dan­ne­de øko­no­mer begi­ver sig ud i medi­er­ne og slår på trom­me for et eller andet. Se bare på sådan noget som olieprisen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her