Fri Finans uge 48: Er Mia Wag­ner egent­lig iværksætter?

Mia Wagner under overdragelse i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, torsdag den 23. november 2023.

Dan­mark har igen fået en iværk­sæt­ter som mini­ster. Alt­så, ikke en iværk­sæt­ter-mini­ster, men en iværk­sæt­ter, som bli­ver mini­ster. Så er den opkla­ret. Det er Ven­stre, der igen har skæ­vet mod Løvens Hule. Den tid­li­ge­re løvin­de, Mia Wag­ner, er ny digi­ta­li­se­rings- og ligestillingsminister. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her