Fri Mads #101: “Der er sjove­re i Filippinerne”

Man­dag den 22/5, 2023: Nog­le gan­ge skal man bare lade dem kom­me til sig. I ste­det for at jag­te dem. Som for eksem­pel i dag, ved frokost­tid, i Rigs­dags­går­den for­an hove­d­ind­gan­gen til Fol­ke­tin­get, hvor jeg sad på kan­ten af en blom­ster­kum­me og nød en ciga­ret i solen. Plud­se­lig stod Enheds­li­stens Pel­le Drag­sted for­an mig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her