Fri Mads #127: Befri­el­sens Fis

Refe­ren­ce­punk­tet for over­skrif­ten er selv­føl­ge­lig Befri­el­sens Pris, den såkald­te “pod­book”, som vores alle­sam­mens uden­rigs- og (iføl­ge ham selv) han­dels­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) drop­pe­de i tirs­dags; et værk, som igen står på skul­dre­ne af hans tid­li­ge­re epos Befri­el­sens Øje­blik. “Værk” er nu så meget sagt; der er mere tale om et kryds mel­lem en sudo­ku og en podcast, hvor Løk­ke taler af kar­sken bælg i øst og vest, og så må lyt­te­ren ellers bak­se med at få styr på Løk­kes vildt­vok­sen­de tankemylder. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her