Fri Mads #128: Tour de Chambre

Maj måned gik på hæld, og der var – som det hed­der med et fint udtryk – en mias­ma i luf­ten omkring Slots­hol­men; et eller andet ude­fi­ner­bart, der både smag­te og lug­te­de grimt. En æte­risk smit­te af en slags. Det var ikke vold­somt eller insi­ste­ren­de i sit væsen, men det var der; en lil­le note, som var til ste­de i atmos­fæ­ren. Man kun­ne mær­ke det på tun­gen og i næsens fim­re­hår, så snart man nær­me­de sig øen, hvor­fra det­te lil­le kon­ge­ri­ge administreres. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her