Fri Mads #48: Met¬≠te og Cementfabrikken ūüŹ≠


Her er der en medieafspiller

Men f√łr du kan se den, skal du accep¬≠te¬≠re cook¬≠i¬≠es fra vores leverand√łr.

Udtryk¬≠ket mine¬≠ra¬≠lo¬≠gi¬≠ske pro¬≠ces¬≠ser er den magi¬≠ske tryl¬≠le¬≠for¬≠mu¬≠lar, der udl√ł¬≠ser √łje¬≠blik¬≠ke¬≠lig fav√łr¬≠pris hos myn¬≠dig¬≠he¬≠der¬≠ne, hvis man dri¬≠ver en virk¬≠som¬≠hed, som udle¬≠der meget kul¬≠dioxid og f√łl¬≠ge¬≠lig bur¬≠de beta¬≠le en kl√¶k¬≠ke¬≠lig CO2-afgift. Som for eksem¬≠pel med cement¬≠fa¬≠brik¬≠ken Aal¬≠borg Port¬≠land, der til¬≠sy¬≠ne¬≠la¬≠den¬≠de spil¬≠ler den sam¬≠me rol¬≠le for stats¬≠mi¬≠ni¬≠ster Met¬≠te Fre¬≠de¬≠rik¬≠sen, som Wil¬≠ly Won¬≠kas cho¬≠ko¬≠la¬≠de¬≠fa¬≠brik g√łr det for den lil¬≠le, fat¬≠ti¬≠ge dreng Char¬≠lie Buck¬≠et i Roald Dahls ber√łm¬≠te b√łr¬≠ne¬≠bog. Det er her¬≠om, alle hen¬≠des inder¬≠ste dr√łm¬≠me og vil¬≠de¬≠ste fan¬≠ta¬≠si¬≠er kredser. 

Gyn¬≠ger og karruseller ūüé°ūüé†

P√• Twit¬≠ter for¬≠t√¶l¬≠ler folk mig, at fra n√¶ste √•r, hvor Aal¬≠borg Port¬≠land g√•r over til natur¬≠gas for at mind¬≠ske sit kody¬≠le CO2-aftryk, kom¬≠mer virk¬≠som¬≠he¬≠den til at for¬≠bru¬≠ge lige s√• meget natur¬≠gas som en tred¬≠je¬≠del af de 400.000 dan¬≠ske boli¬≠ge¬≠je¬≠re, der nu skal frakob¬≠les natur¬≠gas. Ak ja, gyn¬≠ger og kar¬≠ru¬≠sel¬≠ler, som man siger det. Ind¬≠til da er Aal¬≠borg Port¬≠land lan¬≠dets st√łr¬≠ste impor¬≠t√łr af affald til for¬≠br√¶n¬≠ding. Som fag¬≠bla¬≠det Inge¬≠ni¬≠√ł¬≠rens niche¬≠me¬≠die Waste¬≠tech kun¬≠ne for¬≠t√¶l¬≠le det for¬≠le¬≠den dag, impor¬≠te¬≠rer Aal¬≠borg Port¬≠land √•rligt cir¬≠ka 160 tusin¬≠de tons affald fra udlan¬≠det, hvil¬≠ket ellers ikke er s√• lidt. Det kun¬≠ne for eksem¬≠pel v√¶re ben¬≠mel og brug¬≠te ble¬≠er fra Tys¬≠kland ‚Äď der s√• fut¬≠tes af i Aal¬≠borg Port¬≠lands cemen¬≠tov¬≠ne, der vel og m√¶r¬≠ke ikke er under¬≠lagt de sam¬≠me mil¬≠j√ł¬≠krav som tra¬≠di¬≠tio¬≠nel¬≠le affaldsov¬≠ne. Den¬≠ne enor¬≠me import og for¬≠br√¶n¬≠ding af affald tr√¶k¬≠ker natur¬≠lig¬≠vis vold¬≠somt nedad i det natio¬≠na¬≠le CO2-regn¬≠skab, og det har f√•et kli¬≠ma¬≠mi¬≠ni¬≠ster Dan J√łr¬≠gen¬≠sen, i et sj√¶l¬≠dent anfald af klar¬≠syn, til at kal¬≠de frem¬≠gangs¬≠m√•¬≠den for ‚Äútude¬≠tos¬≠set‚ÄĚ. Alli¬≠ge¬≠vel afvi¬≠ser Dan J√łr¬≠gen¬≠sen id√©en om, at et for¬≠bud mod import af affald ogs√• skal g√¶l¬≠de for Aal¬≠borg Port¬≠land ‚Äď for Aal¬≠borg Port¬≠land er og bli¬≠ver soci¬≠al¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠ter¬≠nes mest elske¬≠de fabrik. St√•r det til soci¬≠al¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠ter¬≠ne, skal vi nem¬≠lig have ‚Äúmere Aal¬≠borg Port¬≠land og min¬≠dre Gold¬≠man Sachs‚ÄĚ, som besk√¶f¬≠ti¬≠gel¬≠ses¬≠mi¬≠ni¬≠ster Peter Hum¬≠mel¬≠gaard skrev det i sin bog Den Syge Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠me (Gyl¬≠den¬≠dal, 2018). 

Roms otten¬≠de konge ūüĎĎ

Men er der egent¬≠lig den sto¬≠re for¬≠skel p√• Aal¬≠borg Port¬≠land og inve¬≠ste¬≠rings¬≠ban¬≠ken Gold¬≠man Sachs? I den for¬≠gang¬≠ne uge brag¬≠te vi en glim¬≠ren¬≠de bag¬≠grunds¬≠ar¬≠ti¬≠kel om Aal¬≠borg Port¬≠land, hvoraf det frem¬≠gik, at fabrik¬≠ken er ble¬≠vet opk√łbt af det mul¬≠ti¬≠na¬≠tio¬≠na¬≠le sel¬≠skab Cemen¬≠tir. G√•r man i dyb¬≠den med hvem, der ejer og kon¬≠trol¬≠le¬≠rer Cemen¬≠tir, st√ł¬≠der man snart p√• den navn¬≠kun¬≠di¬≠ge ita¬≠li¬≠en¬≠ske finans¬≠fyr¬≠ste Fran¬≠cesco Gae¬≠ta¬≠no Cal¬≠tagiro¬≠ne, der er kendt som ‚ÄúRoms otten¬≠de kon¬≠ge‚ÄĚ. Ikke ale¬≠ne ejer Cal¬≠tagiro¬≠ne en gigan¬≠tisk vil¬≠la i Rom; han ejer ogs√• en m√¶ng¬≠de ita¬≠li¬≠en¬≠ske avi¬≠ser for¬≠u¬≠den at v√¶re byg¬≠ge¬≠ma¬≠ta¬≠dor, ejen¬≠doms¬≠spe¬≠ku¬≠lant og inve¬≠stor p√• et niveau, hvor kun de f√¶r¬≠re¬≠ste kan v√¶re med. For eksem¬≠pel er han den n√¶st¬≠st√łr¬≠ste inve¬≠stor i Gene¬≠ra¬≠li Group, som er et af ver¬≠dens st√łr¬≠ste for¬≠sik¬≠rings¬≠sel¬≠ska¬≠ber. S√• hvis Met¬≠te Fre¬≠de¬≠rik¬≠sen er at lig¬≠ne med Char¬≠lie Buck¬≠et, er Cal¬≠tagiro¬≠ne selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig cho¬≠ko¬≠la¬≠ti¬≠e¬≠ren Wil¬≠ly Wonka. 

Same same, but different 

Til¬≠ba¬≠ge i 2011 blev Cal¬≠tagiro¬≠ne i √łvrigt id√łmt tre et halvt √•rs f√¶ngsel for insi¬≠der¬≠han¬≠del, og hvad, der gjor¬≠de sagen end¬≠nu mere far¬≠ve¬≠rig og opsigtsv√¶k¬≠ken¬≠de, var, at han blev d√łmt sam¬≠men med den tid¬≠li¬≠ge¬≠re chef for Ita¬≠li¬≠ens cen¬≠tral¬≠bank ‚Äď en kon¬≠tro¬≠ver¬≠si¬≠el her¬≠re ved navn Anto¬≠nio Fazio. Ret¬≠f√¶r¬≠dig¬≠vis skal det siges, at de beg¬≠ge sene¬≠re blev pure fri¬≠fun¬≠det, men om ikke andet for¬≠t√¶l¬≠ler det noget om, hvil¬≠ket mil¬≠j√ł Cal¬≠tagiro¬≠ne ope¬≠re¬≠rer i. Og s√• er det bare, jeg undrer mig: Hvad er for¬≠skel¬≠len mel¬≠lem Cal¬≠tagiro¬≠ne og s√• Gold¬≠man Sachs? S√• vidt jeg kan se, m√• den v√¶re akademisk. 

Sk√¶g for sig og snot for sig

Encykl¬≠o¬≠p√¶¬≠di¬≠en Bri¬≠tan¬≠ni¬≠ca for¬≠t√¶l¬≠ler mig, at mine¬≠ra¬≠lo¬≠gi¬≠ske pro¬≠ces¬≠ser er det sam¬≠me som mine¬≠ral¬≠for¬≠ar¬≠bejd¬≠ning; alt¬≠s√• kun¬≠sten at behand¬≠le r√•stof¬≠fer, s√• de f√•r en h√łje¬≠re nyt¬≠te¬≠v√¶r¬≠di. Som for eksem¬≠pel bin¬≠de¬≠mid¬≠let cement, der i Aal¬≠borg Port¬≠lands til¬≠f√¶l¬≠de er en br√¶ndt og for¬≠ma¬≠let blan¬≠ding af kridt og sand. Sagt p√• en anden m√•de hand¬≠ler mine¬≠ral¬≠for¬≠ar¬≠bejd¬≠ning alt¬≠s√• om at skil¬≠le hve¬≠den fra klin¬≠ten eller mere prosaisk udtrykt; at f√• sk√¶g for sig og snot for sig. Og det er lige net¬≠op det, jeg vil bru¬≠ge mit nyheds¬≠brev num¬≠mer 48 p√•. Jeg skri¬≠ver blandt andet om Anders Krab Johan¬≠sen, kri¬≠gen i Ukrai¬≠ne, og s√• ‚Äď tra¬≠di¬≠tio¬≠nen tro ‚Äď lidt om hvad Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet udgi¬≠ver i den uge, vi lige har taget hul p√•. Vel¬≠kom¬≠men til. 

Sin¬≠delags¬≠kon¬≠trol hos Ber¬≠ling¬≠s¬≠ke Media 

En mine¬≠ra¬≠lo¬≠gisk pro¬≠ces, jeg ikke har med¬≠vir¬≠ket til, var histo¬≠ri¬≠en vi brag¬≠te i g√•r om Ber¬≠ling¬≠s¬≠ke Medi¬≠as kon¬≠cer¬≠n¬≠chef Anders Krab Johan¬≠sen. Natur¬≠lig¬≠vis var jeg klar over, at histo¬≠ri¬≠en var p√• vej, men efter¬≠som det er en kendt sag, at jeg ikke synes, at Anders Krab Johan¬≠sen er ver¬≠dens fede¬≠ste fyr, har jeg holdt mig ude af histo¬≠ri¬≠ens til¬≠bli¬≠vel¬≠se. Der¬≠for vil jeg ikke bota¬≠ni¬≠se¬≠re yder¬≠li¬≠ge¬≠re p√• histo¬≠ri¬≠en her andet end at sige, at jeg godt nok synes, det er vildt, at en sel¬≠ver¬≠kl√¶¬≠ret publi¬≠cist hyrer et kon¬≠su¬≠lent¬≠fir¬≠ma til at ana¬≠ly¬≠se¬≠re og kort¬≠l√¶g¬≠ge sin¬≠dela¬≠get hos sine egne med¬≠ar¬≠bej¬≠de¬≠re. Hvad, jeg ogs√• bider m√¶r¬≠ke i, er, at Anders Krab Johan¬≠sen, trods gen¬≠tag¬≠ne hen¬≠ven¬≠del¬≠ser fra Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet, har afvist at stil¬≠le op til et inter¬≠view ‚Äď og der er jo en s√¶r¬≠lig plads i Hel¬≠ve¬≠de til medi¬≠e¬≠che¬≠fer, som ikke vil sma¬≠ge deres egen medi¬≠cin. Gik du glip af histo¬≠ri¬≠en, kan det kun v√¶re for¬≠di, du ikke er med¬≠lem hos Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet, og d√©t er selv¬≠f√łl¬≠ge¬≠lig end¬≠nu en oplagt lej¬≠lig¬≠hed til at opfor¬≠dre dig til at bli¬≠ve det. Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet er inde i en god form¬≠kur¬≠ve, og for¬≠u¬≠de ven¬≠ter en mas¬≠se ople¬≠vel¬≠ser, som du ikke vil und¬≠v√¶¬≠re. Sidst, men ikke mindst, bil¬≠der jeg mig ind, at du sag¬≠tens kan se fidu¬≠sen i at st√łt¬≠te et medie, der er s√• uaf¬≠h√¶n¬≠gigt, at vi prin¬≠ci¬≠pi¬≠elt siger nej til medi¬≠e¬≠st√łt¬≠te og annoncer. 

Kri¬≠gen i Ukraine 

I g√•r ram¬≠te en h√•nd¬≠fuld rus¬≠si¬≠ske kryd¬≠ser¬≠mis¬≠si¬≠ler hav¬≠ne¬≠by¬≠en Odesa, Ukrai¬≠nes tred¬≠je¬≠st√łr¬≠ste by. Mindst otte men¬≠ne¬≠sker blev dr√¶bt, inklu¬≠siv et sp√¶d¬≠barn. Angre¬≠bet kom dagen efter, den rus¬≠si¬≠ske gene¬≠ral¬≠ma¬≠jor Rustam Min¬≠ne¬≠ka¬≠ev udtal¬≠te til pres¬≠sen i Moskva, at Rusland nu g√•r efter at ero¬≠bre hele den ukrain¬≠ske Sor¬≠te¬≠hav¬≠skyst. Hvis rus¬≠ser¬≠ne f√•r held med deres fore¬≠ha¬≠ven¬≠de, kom¬≠mer de geo¬≠gra¬≠fisk i for¬≠bin¬≠del¬≠se med det lil¬≠le auto¬≠no¬≠me gangster¬≠v√¶l¬≠de Trans¬≠ni¬≠stri¬≠en, der for¬≠melt er en del af Mol¬≠d¬≠ova, men som har bede¬≠t√¶p¬≠per¬≠ne vendt mod Kreml. Her¬≠fra er der ikke langt til en rus¬≠sisk annek¬≠te¬≠ring af hele Mol¬≠d¬≠ova, og s√• har Putin plud¬≠se¬≠lig noget at vise frem for sit hjem¬≠me¬≠pu¬≠bli¬≠kum; han har sat sig p√• Mol¬≠d¬≠ova, og han har for¬≠vand¬≠let Ukrai¬≠ne til et fuld¬≠kom¬≠ment smadret og forar¬≠met land uden adgang til havet. S√• kan Putin kom¬≠me til h√¶g¬≠ter¬≠ne igen, mens han stil¬≠le og roligt for¬≠be¬≠re¬≠der det, han dr√łm¬≠mer aller¬≠mest om; at f√• smidt Zel¬≠in¬≠skiy p√• por¬≠ten eller slet og ret at f√• ham sl√•¬≠et ihjel. Her¬≠ef¬≠ter g√łres Ukrai¬≠ne til en rus¬≠sisk vasal¬≠stat, og spil¬≠let er ude. M√•ske er det der¬≠for, at Stor¬≠bri¬≠tan¬≠ni¬≠ens pre¬≠mi¬≠er¬≠mi¬≠ni¬≠ster Boris John¬≠son for tre dage siden bem√¶r¬≠ke¬≠de, at det er ‚Äúen rea¬≠li¬≠stisk mulig¬≠hed‚ÄĚ, at Rusland vin¬≠der kri¬≠gen, samt at kon¬≠flik¬≠ten kan vare ved helt til slut¬≠nin¬≠gen af 2023. Med andre ord er kri¬≠gen i Ukrai¬≠ne kun lige begyndt, og det er langt fra sik¬≠kert, at den fal¬≠der ud til Vestens fordel. 

Kon¬≠ti¬≠nen¬≠tal morgenmad ūüĆ≠ūüćļ

S√• der er god tid til at s√¶t¬≠te sig ind i sager¬≠ne. Per¬≠son¬≠ligt synes jeg, vi bur¬≠de tale lidt mere om, hvad for et land Ukrai¬≠ne egent¬≠lig er. Det er et emne, som er tabu, for med et tryl¬≠leslag er Ukrai¬≠ne ble¬≠vet en lede¬≠stjer¬≠ne for alver¬≠dens libe¬≠ra¬≠le demo¬≠kra¬≠ti¬≠er, og ve den spil¬≠for¬≠d√¶r¬≠ver, som taler den mind¬≠ste smu¬≠le ondt om Ukrai¬≠ne. Omvendt kan man mene, at for¬≠de¬≠len ved et demo¬≠kra¬≠ti net¬≠op er, at man har lov til at h√¶l¬≠de malurt i b√¶geret. 

Min for¬≠ma¬≠ti¬≠ve ople¬≠vel¬≠se med Ukrai¬≠ne var nok den f√łr¬≠ste mor¬≠gen¬≠mad, jeg spi¬≠ste p√• mit hotel i Kyiv, da jeg bes√łg¬≠te lan¬≠det for √•r til¬≠ba¬≠ge. Ved nabo¬≠bor¬≠det fik jeg sel¬≠skab af en musku¬≠l√łs mand i en tr√¶¬≠nings¬≠dragt med en guld¬≠k√¶¬≠de om hal¬≠sen, og sam¬≠men med ham en kvin¬≠de, der lig¬≠ne¬≠de en por¬≠no¬≠mo¬≠del. De var beg¬≠ge ukrai¬≠ne¬≠re, for¬≠tal¬≠te min ledsa¬≠ger mig. Nu kom¬≠mer s√• d√©t, som gjor¬≠de s√• stort et ind¬≠tryk p√• mig: Til mor¬≠gen¬≠mad spi¬≠ste man¬≠den i tr√¶¬≠nings¬≠drag¬≠ten en meget stor, kogt lyse¬≠r√łd p√łl¬≠se, som han f√łrst fl√•¬≠e¬≠de al skin¬≠det af, og s√• skyl¬≠le¬≠de han efter med en meget stor √łl. Det er nok den mest hardco¬≠re mor¬≠gen¬≠mad, jeg nogen¬≠sin¬≠de har set et andet men¬≠ne¬≠ske s√¶t¬≠te til livs, og d√©t, som gjor¬≠de det hele end¬≠nu mere opsigtsv√¶k¬≠ken¬≠de, var, at det vir¬≠ke¬≠de som om, at det blot var end¬≠nu en dag p√• kon¬≠to¬≠ret for ham. Nu skal man jo v√¶re for¬≠sig¬≠tig med at kon¬≠klu¬≠de¬≠re fra √©t enkelt men¬≠ne¬≠skes kost¬≠py¬≠ra¬≠mi¬≠de til en hel nations habi¬≠tus, men lige siden har det st√•¬≠et klart for mig, at Ukrai¬≠ne i hvert fald er et meget ander¬≠le¬≠des land, og det er b√•de p√• godt og ondt. Ang√•¬≠en¬≠de det gode, er ukrai¬≠ne¬≠re, som de er flest, nog¬≠le af de s√łde¬≠ste og dej¬≠lig¬≠ste men¬≠ne¬≠sker i ver¬≠den, og lan¬≠det er et stort, vildt og smukt land. 

Fuld pla­de

Hvad ondt g√¶l¬≠der, b√łr man s√¶t¬≠te sig ned og l√¶se det ame¬≠ri¬≠kan¬≠ske uden¬≠rigs¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠ums rap¬≠port fra 2020 om men¬≠ne¬≠ske¬≠ret¬≠tig¬≠he¬≠der og Ukrai¬≠ne. Det er s√¶r¬≠de¬≠les depri¬≠me¬≠ren¬≠de l√¶s¬≠ning, for det hele st√•r s√• elen¬≠digt til, at det ikke er til at b√¶re. Fak¬≠tisk er der fuld pla¬≠de: Der er b√•de mord p√• stats¬≠fjen¬≠der, tor¬≠tur, bort¬≠f√ł¬≠rel¬≠ser, mis¬≠hand¬≠lin¬≠ger af f√¶ngsels¬≠fan¬≠ger, ende¬≠misk kor¬≠rup¬≠tion, til¬≠f√¶l¬≠di¬≠ge anhol¬≠del¬≠ser, kom¬≠pro¬≠mit¬≠te¬≠re¬≠de dom¬≠sto¬≠le, liv¬≠stru¬≠en¬≠de vil¬≠k√•r i arre¬≠st¬≠hu¬≠se, for¬≠f√łl¬≠gel¬≠se af jour¬≠na¬≠li¬≠ster, cen¬≠sur af medi¬≠er¬≠ne, udbredt og kon¬≠se¬≠kvens¬≠l√łs vold mod kvin¬≠der, anti¬≠se¬≠mi¬≠tis¬≠me, vold mod han¬≠di¬≠cap¬≠pe¬≠de og for¬≠f√łl¬≠gel¬≠se af etni¬≠ske- og seksu¬≠el¬≠le mino¬≠ri¬≠te¬≠ter. Det kan med andre ord n√¶sten ikke bli¬≠ve v√¶r¬≠re, men som det frem¬≠g√•r af rap¬≠por¬≠tens execu¬≠ti¬≠ve sum¬≠mary, byder Ukrai¬≠ne ogs√• lige p√• ‚Äúeksi¬≠sten¬≠sen af de v√¶r¬≠ste for¬≠mer for b√łrnearbejde.‚ÄĚ 

Eng­le­ban­den

Gen¬≠na¬≠diy Truk¬≠ha¬≠nov er nav¬≠net p√• en mand, som er legem¬≠lig¬≠g√ł¬≠rel¬≠sen af stort set alle de pro¬≠ble¬≠mer, Ukrai¬≠ne d√łjer med, og det er uan¬≠set, om de vin¬≠der kri¬≠gen eller ej. Truk¬≠ha¬≠nov er Odesas borg¬≠me¬≠ster, og n√•r jeg er f√¶r¬≠dig med at for¬≠t√¶l¬≠le dig om ham, synes jeg, du skal min¬≠de dig selv om, at han sta¬≠dig er Odesas borg¬≠me¬≠ster. Ellers g√łr jeg det for dig, for det trod¬≠ser enhver for¬≠stand, at han er det. 

F√łr han blev borg¬≠me¬≠ster, var Gen¬≠na¬≠diy Truk¬≠ha¬≠nov pro¬≠t√©g√© hos den vel nok st√łr¬≠ste og far¬≠lig¬≠ste mafi¬≠a¬≠boss, som har huse¬≠ret i hele Ukrai¬≠ne; nem¬≠lig Ale¬≠xan¬≠der Angert, ogs√• kendt som Odesas Don, ogs√• kendt som Eng¬≠len. Sam¬≠men med Angert, og andre med¬≠lem¬≠mer af hans ban¬≠de, var Truk¬≠ha¬≠nov f√łrst p√• rov i Ita¬≠li¬≠en, hvor han brug¬≠te sin mili¬≠t√¶¬≠re bag¬≠grund til at tr√¶¬≠ne ban¬≠dens med¬≠lem¬≠mer i n√¶ve¬≠kamp og fin¬≠skyd¬≠ning med pr√¶¬≠ci¬≠sions¬≠ri¬≠f¬≠ler. If√łl¬≠ge ita¬≠li¬≠ensk poli¬≠ti var de helt afsin¬≠digt vol¬≠de¬≠li¬≠ge. Sene¬≠re hen duk¬≠ker ban¬≠den op i Lon¬≠don, hvor de gen¬≠nem et spin¬≠del¬≠v√¶v af skuf¬≠fe¬≠sel¬≠ska¬≠ber opk√ł¬≠ber fast ejen¬≠dom for alle de pen¬≠ge, de har stj√•¬≠let og snydt sig til. Truk¬≠ha¬≠nov er sta¬≠dig med. L√¶n¬≠ge¬≠re frem¬≠me i tek¬≠sten, fra 2014 og frem, for¬≠vand¬≠ler Truk¬≠ha¬≠nov sig selv til Odesas borg¬≠me¬≠ster og bru¬≠ger sin poli¬≠ti¬≠ske magt til at tje¬≠ne for¬≠mu¬≠er p√• byg¬≠ge¬≠ri i byen. Jeg glem¬≠te at skri¬≠ve, at han ogs√• dri¬≠ver en k√¶de af kick¬≠boks¬≠ning-klub¬≠ber i Odesa, men det er kun lidt kul√łrt krym¬≠mel p√• kagen. Grund¬≠l√¶g¬≠gen¬≠de har han for¬≠vand¬≠let Odesa til sit eget fyr¬≠sten¬≠d√łm¬≠me, hvil¬≠ket alle s√•dan set er med p√•, for det fore¬≠g√•r helt ude i det √•bne. Hans pri¬≠va¬≠te hjem og kon¬≠to¬≠rer er ble¬≠vet ransa¬≠get, og selv er han ble¬≠vet anholdt og sig¬≠tet for kor¬≠rup¬≠tion, men alli¬≠ge¬≠vel fort¬≠s√¶t¬≠ter l√łjer¬≠ne ufortr√ł¬≠de¬≠nt. I √łvrigt hav¬≠de Truk¬≠ha¬≠nov ind¬≠til 2017 rus¬≠sisk pas, selv¬≠om det er for¬≠budt if√łl¬≠ge Ukrai¬≠nes lov¬≠giv¬≠ning. Og ja, han er sta¬≠dig borg¬≠me¬≠ster i Sor¬≠te¬≠ha¬≠vets Per¬≠le. I 2020 blev han gen¬≠valgt med 54% af stemmerne. 

S√• hvad skal man mene om en nation, hvor borg¬≠meste¬≠ren i lan¬≠dets tred¬≠je¬≠st√łr¬≠ste by er en ben¬≠h√•rd gangster¬≠boss? Man kan i hvert fald mene, at hvis det var pr√¶¬≠ma¬≠turt at tage Rum√¶¬≠ni¬≠en og Bul¬≠ga¬≠ri¬≠en med i EU, s√• er det for intet at reg¬≠ne i for¬≠hold til Ukrai¬≠ne. Det er ikke en p√•stand fra min side men en meget h√•nd¬≠gri¬≠be¬≠lig erfa¬≠ring, som EU har gjort sig henover de sene¬≠ste tyve √•r. ‚ÄúEU‚Äôs st√łt¬≠te til refor¬≠mer i Ukrai¬≠ne er inef¬≠fek¬≠tiv med hen¬≠syn til at bek√¶m¬≠pe grov kor¬≠rup¬≠tion,‚ÄĚ lyder over¬≠skrif¬≠ten p√• en s√¶r¬≠be¬≠ret¬≠ning fra EU‚Äôs Revi¬≠sions¬≠ret fra sep¬≠tem¬≠ber sid¬≠ste √•r. ‚ÄúTrods EU‚Äôs bre¬≠de st√łt¬≠te til Ukrai¬≠ne lyk¬≠kes det sta¬≠dig oligar¬≠ker og s√¶rin¬≠ter¬≠es¬≠ser at under¬≠gra¬≠ve rets¬≠sta¬≠ten og true lan¬≠dets udvik¬≠ling,‚ÄĚ sag¬≠de Juhan Parts, det med¬≠lem af revi¬≠sions¬≠ret¬≠ten, som var ansvar¬≠lig for s√¶rberetningen. 

Det synes jeg, vi bur¬≠de tale om, mens rus¬≠ser¬≠ne n√¶r¬≠mer sig Odesa, for selv hvis byen slip¬≠per for at bli¬≠ve styr¬≠tet i grus af rus¬≠ser¬≠ne, og desu¬≠ag¬≠tet at byen m√•ske end¬≠da ‚Äď h√•ber jeg ‚Äď for¬≠bli¬≠ver p√• ukrain¬≠ske h√¶n¬≠der, s√• er Odesa et godt eksem¬≠pel p√• de kolos¬≠sa¬≠le udfor¬≠drin¬≠ger, som Ukrai¬≠ne skal over¬≠kom¬≠me, f√łr lan¬≠det bli¬≠ver et bare nogen¬≠lun¬≠de sundt og b√¶re¬≠dyg¬≠tigt demo¬≠kra¬≠ti. Lad mig i den for¬≠bin¬≠del¬≠se min¬≠de om det inter¬≠view, som Flem¬≠m¬≠ing Rose begik med den ukrain¬≠ske socio¬≠log Volo¬≠dy¬≠myr Ish¬≠chen¬≠ko: ‚ÄúFun¬≠da¬≠men¬≠talt set har man det sam¬≠me system i Ukrai¬≠ne som i Rusland og Bel¬≠arus, det er bare sva¬≠ge¬≠re,‚ÄĚ sag¬≠de Ish¬≠chen¬≠ko til Fri¬≠heds¬≠bre¬≠vet. M√•ske er det der¬≠for, at √ėstrigs uden¬≠rigs¬≠mi¬≠ni¬≠ster Ale¬≠xan¬≠der Schal¬≠len¬≠berg i sid¬≠ste uge holdt en bem√¶r¬≠kel¬≠ses¬≠v√¶r¬≠dig tale, hvoraf det frem¬≠gik, at √ėstrig er imod, at Ukrai¬≠ne bli¬≠ver opta¬≠get i EU i l√łbet af som¬≠me¬≠ren. Schal¬≠len¬≠berg opfor¬≠drer til is i maven og min¬≠der om, at der er andre m√•der at knyt¬≠te Ukrai¬≠ne n√¶r¬≠me¬≠re til EU end et fast tra¬≠ck-med¬≠lem¬≠skab. Over¬≠for ham st√•r for eksem¬≠pel ame¬≠ri¬≠ka¬≠ne¬≠ren Paul Mas¬≠sa¬≠ro, som er seni¬≠o¬≠r¬≠r√•¬≠d¬≠gi¬≠ver hos Kon¬≠gres¬≠sens Com¬≠mis¬≠sion on Securi¬≠ty and Coo¬≠pe¬≠ra¬≠tion in Euro¬≠pe. P√• Twit¬≠ter skri¬≠ver han, at ‚Äú√ėstrig tyde¬≠lig¬≠vis tager fejl. Mere end noget andet land i EU‚Äôs histo¬≠rie fortje¬≠ner Ukrai¬≠ne at bli¬≠ve med¬≠lem af EU,‚ÄĚ for¬≠di Ukrai¬≠ne ‚Äúbog¬≠sta¬≠ve¬≠ligt talt beskyt¬≠ter EU.‚ÄĚ Per¬≠son¬≠ligt h√¶l¬≠der jeg mest til Mas¬≠sa¬≠ros side, for hvis Putin vin¬≠der, og Kyiv fal¬≠der, vil den¬≠ne dis¬≠kus¬≠sion snart frem¬≠st√• absurd. 

Fri Tænk­ning

Che¬≠fre¬≠dak¬≠t√łr Flem¬≠m¬≠ing Rose har talt med en ame¬≠ri¬≠kansk diplo¬≠ma¬≠tisk legen¬≠de. Nav¬≠net er Chas Fre¬≠e¬≠man, der har en lang kar¬≠ri¬≠e¬≠re bag sig som ambas¬≠sa¬≠d√łr og med top¬≠po¬≠ster i uden¬≠rigs¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠et og for¬≠svars¬≠mi¬≠ni¬≠ste¬≠ri¬≠et i Was¬≠hin¬≠g¬≠ton. Fre¬≠e¬≠man, der taler b√•de kine¬≠sisk og ara¬≠bi¬≠sk samt en r√¶k¬≠ke euro¬≠p√¶¬≠i¬≠ske sprog, var Richard Nixons per¬≠son¬≠li¬≠ge tolk, da den¬≠ne sam¬≠men med Hen¬≠ry Kis¬≠sin¬≠ger i 1972 m√łd¬≠tes med den kine¬≠si¬≠ske leder, for¬≠mand Mao, i Bei¬≠jing og der¬≠ef¬≠ter etab¬≠le¬≠re¬≠de diplo¬≠ma¬≠ti¬≠ske for¬≠bin¬≠del¬≠ser med Kina. Fre¬≠e¬≠man spil¬≠le¬≠de ogs√• i slut¬≠nin¬≠gen af 1970‚Äôerne en hoved¬≠rol¬≠le i udform¬≠nin¬≠gen af den lov, der regu¬≠le¬≠rer for¬≠hol¬≠det mel¬≠lem USA og Taiwan. Fre¬≠e¬≠man mener, at ver¬≠den, i lyset af kri¬≠gen i Ukrai¬≠ne, st√•r over¬≠for gigan¬≠ti¬≠ske for¬≠an¬≠drin¬≠ger, og han tror, at Kina f√łr eller siden vil inva¬≠de¬≠re Taiwan, hvis ikke der kom¬≠mer gang i en seri¬≠√łs diplo¬≠ma¬≠tisk proces. 

Fri Tid ūüćĹ

Leve¬≠man¬≠den Simon Jul skri¬≠ver: ‚ÄúI saga¬≠en om de indre orga¬≠ner rej¬≠ser vi nu til top¬≠pen af krop¬≠pen. Vi skal snak¬≠ke om hjer¬≠nen. IQ bur¬≠de v√¶re noget, man spi¬≠ser og ikke noget, man m√•ler. S√• vel¬≠kom¬≠men inden¬≠for i hove¬≠d¬≠et.‚ÄĚ Nyheds¬≠bre¬≠vet Fri Tid udkom¬≠mer p√• fre¬≠dag, og for¬≠u¬≠den Simon Juls ekstrem¬≠dyk¬≠ning i gastro¬≠no¬≠mi¬≠ens Mari¬≠a¬≠ner¬≠grav er der ogs√• nyt fra De Sult¬≠ne Piger, der efter min mening er de bed¬≠ste og sjove¬≠ste madan¬≠mel¬≠de¬≠re lige nu. De skri¬≠ver: ‚ÄúDen¬≠ne gang g√•r turen til Bras¬≠se¬≠rie Prins, helt ny p√• Gam¬≠mel Kon¬≠ge¬≠vej, hvor tje¬≠ner¬≠ne er helt i hvidt, kok¬≠ken har Bir¬≠ken¬≠sto¬≠ck p√•, og vi spi¬≠ste b√•de hjer¬≠ne, fiske¬≠bol¬≠ler, m√¶l¬≠keb√łt¬≠ter og alt muligt andet sp√¶n¬≠den¬≠de i tra¬≠di¬≠tio¬≠nel forkl√¶dning.‚ÄĚ 

Fri Finans ūüíį

Rege¬≠rin¬≠gens trans¬≠port- og lige¬≠stil¬≠lings¬≠mi¬≠ni¬≠ster, Tri¬≠ne Bram¬≠sen, har sam¬≠men med erhvervs¬≠mi¬≠ni¬≠ster Simon Kol¬≠lerup f√•et stemt en lov igen¬≠nem, der skal sik¬≠re end¬≠nu mere lige¬≠stil¬≠ling blandt k√łn¬≠ne¬≠ne hos tusin¬≠der af dan¬≠ske virk¬≠som¬≠he¬≠der. Det inde¬≠b√¶¬≠rer blandt andet, at virk¬≠som¬≠he¬≠der¬≠ne skal b√•de offent¬≠lig¬≠g√ł¬≠re k√łns¬≠ba¬≠lan¬≠cen i de √łver¬≠ste ledel¬≠ses¬≠lag, lige¬≠som de skal offent¬≠lig¬≠g√ł¬≠re deres poli¬≠cies for, hvor¬≠dan man vil sik¬≠re end¬≠nu mere lige¬≠stil¬≠ling. Men hvor¬≠dan g√•r det egent¬≠ligt med lige¬≠stil¬≠lin¬≠gen hos de to mini¬≠stre? Til¬≠sam¬≠men r√•der de over adskil¬≠li¬≠ge sty¬≠rel¬≠ser og virk¬≠som¬≠he¬≠der. Fri Finans kig¬≠ger n√¶r¬≠me¬≠re p√•, om de selv prak¬≠ti¬≠se¬≠rer, hvad de pr√¶diker. 

Good Bei¬≠rut ūüĎčūüŹľ

Mere n√•r jeg ikke i den¬≠ne omb√¶¬≠ring. Tak, for¬≠di du lyt¬≠te¬≠de eller l√¶ste med. Jeg er til¬≠ba¬≠ge om en uge. Hvis du er i tvivl om, hvad illu¬≠stra¬≠tio¬≠nen fore¬≠stil¬≠ler, s√• har Malt¬≠he Kibs¬≠gaard teg¬≠net mig som Aste¬≠rix, sid¬≠den¬≠de p√• hund¬≠en Rata¬≠ta, med en Ras¬≠mus Klump bal¬≠lon i h√•n¬≠den. Hvor¬≠for? For¬≠di han kan ūüôĆūüŹľ 

Med ven¬≠lig hil¬≠sen Mads Br√ľg¬≠ger, che¬≠fre¬≠dak¬≠t√łr, Frihedsbrevet