Fri Mads #74: Supersmovserne šŸ”

HerĀ­med velĀ­komĀ­men til mit nyhedsĀ­brev numĀ­mer 74. Mit fĆørĀ­ste nyhedsĀ­brev, som er bag betaĀ­lingsĀ­vƦgĀ­gen. Det kalĀ­der selvĀ­fĆølĀ­geĀ­lig pĆ„, at jeg gĆør mig ekstra umaĀ­ge som penĀ­neĀ­fĆøĀ­rer og ikke spilĀ­der lƦserĀ­nes tid med mine perĀ­sonĀ­liĀ­ge kƦpĀ­heĀ­ste. SĆ„ lad os straks komĀ­me til sagen, nemĀ­lig min tredĀ­je stuĀ­eĀ­gang i Folketinget. 

For at lƦse artikĀ­lens indĀ­hold skal du vƦre medĀ­lem. AlleĀ­reĀ­de medĀ­lem? Log ind her.