Fri Mads #92: Den mĆørĀ­ke triade šŸ¤˜šŸæ

Hvem skulĀ­le have troĀ­et muligt, efter en juleĀ­feĀ­rie, der varer en uge lƦnĀ­geĀ­re end alminĀ­deĀ­liĀ­ge danĀ­skeĀ­res ā€“ samt en dejĀ­ligt lang vinĀ­terĀ­feĀ­rie ā€“ at de hĆ„rdt prĆøĀ­veĀ­de MFā€™eĀ­re skulĀ­le trƦkĀ­kes med en sĆ„kaldt ā€œMĆødeĀ­fri Ugeā€, der ogsĆ„ gĆ„r under navĀ­net ā€œUge 10ā€? I hvert fald ikke denĀ­ne skriĀ­bent. OprinĀ­deĀ­ligt havĀ­de Uge 10 vistĀ­nok noget med NorĀ­disk RĆ„d at gĆøre, men nu er det bleĀ­vet ugen, hvor MFā€™erne tager pĆ„ udvalgsĀ­rejĀ­ser til LangĀ­borĀ­tiĀ­stan, eller hvad de nu ellers kan finĀ­de pĆ„ at bruĀ­ge tiden til. I steĀ­det for MĆødeĀ­fri Uge kunĀ­ne Uge 10 ogsĆ„ bare kalĀ­des for Fri Leg. 

FƄ adgang og lƦs videre

Vores jourĀ­naĀ­liĀ­stik bliĀ­ver til takĀ­ket vƦre vores betaĀ­lenĀ­de medĀ­lemĀ­mer. For at lƦse artikĀ­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hurĀ­tigt bliĀ­ve medĀ­lem af FriĀ­hedsĀ­breĀ­vet ā€” DanĀ­marks mest komĀ­proĀ­misĀ­lĆøst uafĀ­hƦnĀ­giĀ­ge medie. Som medĀ­lem fĆ„r du adgang til dagsĀ­orĀ­denĀ­sƦtĀ­tenĀ­de og magtĀ­kriĀ­tisk jourĀ­naĀ­liĀ­stik om poliĀ­tik, finans og kulĀ­tur, et prisvinĀ­denĀ­de morĀ­genĀ­proĀ­gram og fƦnĀ­genĀ­de podcasts.

Et medĀ­lemĀ­skab koster enten 99 kr. om mĆ„neĀ­den uden nogen binĀ­dingsĀ­peĀ­riĀ­oĀ­de eller resten af Ć„ret til 499 kr.

FĆ„ adgang nu

AlleĀ­reĀ­de medĀ­lem? Log ind her