Fri Mads #93: Hve­de­brød­s­da­ge­nes sid­ste tid

Fre­dag den 17. marts, blot to dage efter dato­en for mor­det på Juli­us Cæs­ar, hav­de jeg sat fire timer af til at gå stu­e­gang i Fol­ke­tin­get. Det­te skul­le være min stu­e­gang num­mer 22, og min kla­re for­vent­ning var, at nu hvor Uge 10 – den møde­fri uge – var over­stå­et, vil­le Bor­gen vrim­le med vir­ke­lyst­ne og fri­ske MF’ere. Nog­le af dem måske oveni­kø­bet sol­brænd­te efter udvalgs­rej­ser til fjer­ne himmelstrøg? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her